Konsultacja

Zadzwoń do nas

(+48) 600-276-294

Napisz do nas

biuro@capitollege.pl

21 lutego 2023

Upadłość członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z dużym ryzykiem. Otóż członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za długi zarządzanej przez siebie spółki. Odpowiedzialność ta jest bardzo surowa. Członek zarządu odpowiada bowiem za długi spółki w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem.

Małą pociechę dla prezesa zarządu spółki z o.o. stanowi fakt, że odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny tj. powstaje dopiero w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Subsydiarność odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki w praktyce nie oznacza wyłączenia tej odpowiedzialności, a jedynie pewne wydłużenie drogi dochodzenia wierzytelności przez wierzyciela.

Oczywiście, członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają tylko za takie długi spółki, które powstały w czasie, kiedy pełnili oni funkcje członka zarządu.

 

Kiedy materializuje się odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki? Otóż wierzyciel wnosi do sadu pozew o zapłatę za długi spółki wobec członka zarządu, a sąd co od zasady wydaje wyrok zasądzający. Wówczas długi spółki stają się także długami prezesa zarządu spółki.

Wobec tak surowej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki, dla prezesa zarządu spółki z o.o. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być niezwykle istotna. Długi spółki zazwyczaj znacznie przekraczają wartość majątku osobistego członka zarządu, co prowadzi niemal automatycznie do jego niewypłacalności.

 

Obecnie okoliczność, że członek zarządu nie złożył w terminie wniosku o upadłość spółki nie zamyka mu drogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zatem aktualnie prezes zarządu spółki z o.o. jak najbardziej może ogłosić upadłość konsumencką. 

To oznacza, że jeśli jesteś  prezesem zarządu spółki z o.o., który został obciążony odpowiedzialnością za długi spółki, i wskutek tego stałeś się niewypłacalny, to obecnie możesz się oddłużyć w upadłości konsumenckiej.

 

Do upadłości konsumenckiej prezesa zarządu spółki z o.o. mają zastosowanie ogólne warunki upadłości konsumenckiej. A zatem, aby prezes zarządu mógł ogłosić upadłość konsumencką, musi być niewypłacalny. Ponadto nie może on prowadzić działalności gospodarczej.

 

 

Przeczytaj także:

08 lutego 2024
Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia jednostkom spłacenie lub rozwiązanie swoich zadłużeń, gdy nie są
15 września 2023
Sprawdź swoje długi. Wielokrotnie spotkaliśmy się już z pytaniem od osób zainteresowanych naszymi usługami, gdzie
16 marca 2023
Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa
21 lutego 2023
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z dużym ryzykiem. Otóż członkowie zarządu

Strona www stworzona w kreatorze WebWave 

Projekt i wykonanie: Smart Pixel