Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny,

o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

, Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.

(dalej „RODO”), informuję, iż:

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1. Administratorem Państwa danych

osobowych jest Kancelaria Adwokacka

Dominik Pindor, NIP: 5272766262,

REGON: 364176903,

e – mail: dominik.pindor@yahoo.pl,

biuro@capitollege.pl,

tel. 633 171 706, 600 276 294.

 

2. Administrator zbiera informacje

dotyczące osób fizycznych nieprowadzących

lub prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową

oraz osób fizycznych reprezentujących

osoby prawne lub jednostki organizacyjne

niebędące osobami prawnymi, którym

 ustawa przyznaje zdolność prawną,

zwanych dalej łącznie jako "Użytkownicy".

 

3. Jako Administrator danych osobowych

dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić

ochronę danych osobowych przed ich

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą,

nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

4. Dane osobowe zbierane przez 

Administratora za pośrednictwem strony

internetowej są przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych),

zwanym dalej RODO.

 

5. Zgodnie z RODO, Użytkownikom

przysługuje prawo do:

 

1) żądania od Administratora dostępu do

 swoich danych osobowych;

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

osobowych;

3) sprostowania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych (prawo do

 bycia zapomnianym);

5) ograniczenia przetwarzania danych

osobowych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych;

7) przenoszenia danych osobowych;

8) wniesienia skargi do organu

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą

podlegać podejmowaniu decyzji w sposób

zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane

poza EOG na mocy odpowiednich

instrumentów prawnych.

 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

O PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH

 

A. Pliki cookie

 

Pliki cookie (ciasteczka) są to niewielkie

informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i 

zapisywane po stronie osoby odwiedzającej

stronę Internetową (np. na dysku twardym

komputera, laptopa, czy też na karcie

pamięci smartphone'a, w zależności z 

jakiego urządzenia korzysta odwiedzający

Użytkownik). Pliki cookie mogą być

używane w celu: dostosowania treści strony

internetowej do preferencji Użytkownika;

optymalizacji korzystania ze strony

internetowej; tworzenia anonimowych

statystyk, które umożliwiają zrozumienie

sposobu korzystania Użytkownika ze 

strony internetowej. Na podstawie plików

cookie nie następuje identyfikacja

tożsamości Użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie:

sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są 

przechowywane tymczasowo – pozostają

w pamięci urządzenia do czasu

wylogowania, wyłączenia strony

internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe

pozostają w pamięci urządzenia

Użytkownika w czasie określonym w 

parametrach pliku cookie lub do momentu

usunięcia pliku przez Użytkownika.

Pliki cookie, z których korzysta strona

internetowa, mogą być udostępnione

innym podmiotom współpracującym z 

właścicielem strony i reklamodawcom.

Szczegółowe informacje dot. plików cookie

, a także historię ich powstania można

znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Standardowo większość przeglądarek

internetowych dostępnych na rynku

domyślnie akceptuje zapisywanie plików

cookie. Każdy ma możliwość określenia

warunków korzystania z plików cookie za 

pomocą ustawień własnej przeglądarki

internetowej. Oznacza to, że można np. 

częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub

całkowicie wyłączyć możliwość

zapisywania plików cookie. W tym

ostatnim wypadku jednak może to mieć

wpływ na niektóre funkcjonalności strony

internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej

w zakresie plików cookie są istotne z

 punktu widzenia zgody na korzystanie

z plików cookie przez stronę Internetową,

zgodnie z przepisami taka zgoda może być

również wyrażona poprzez ustawienia

przeglądarki internetowej. W przypadku

braku wyrażenia takiej zgody należy

odpowiednio zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej w zakresie

plików cookie.

 

B. Formularz kontaktowy

 

1. Dane osobowe podane w formularzu

kontaktowym będą przetwarzane w celu

udzielenia odpowiedzi na wiadomość

zawartą w formularzu kontaktowym.

2. Podstawą prawną do przetwarzania

danych osobowych jest zgoda na 

przetwarzanie udzielona przez 

Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także

niezbędność do wykonania umowy o 

świadczenie usługi formularza

kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W formularzu kontaktowym

Użytkownik podaje dane takie jak:

a. imię lub nazwę;

b. adres e-mail.

4. Dane osobowe podane w formularzu

kontaktowym mogą być przekazywane do 

następujących odbiorców lub kategorii

odbiorców danych osobowych: dostawcom

i serwisantom usług IT.

5. Dane będą przechowywane do czasu

udzielenia odpowiedzi na przesłaną

wiadomość oraz na czas prowadzenia

korespondencji w sprawie tej wiadomości.

6. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia

przez nas odpowiedzi.

 

 

NIP: 5272766262

REGON: 364176903

Konsultacja

Zadzwoń do nas

(+48) 600-276-294

Napisz do nas

biuro@capitollege.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave 

Projekt i wykonanie: Smart Pixel