Konsultacja

Zadzwoń do nas

(+48) 600-276-294

Napisz do nas

biuro@capitollege.pl

16 marca 2023

Jaki wpływ ma ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego?

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, że ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości. Pamiętać również należy, że ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotyczy to również sytuacji, w której umową majątkową ograniczono wspólność majątkową.

 

 

 

Przeczytaj także:

08 lutego 2024
Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia jednostkom spłacenie lub rozwiązanie swoich zadłużeń, gdy nie są
15 września 2023
Sprawdź swoje długi. Wielokrotnie spotkaliśmy się już z pytaniem od osób zainteresowanych naszymi usługami, gdzie
16 marca 2023
Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa
21 lutego 2023
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z dużym ryzykiem. Otóż członkowie zarządu

Strona www stworzona w kreatorze WebWave 

Projekt i wykonanie: Smart Pixel